Overbosch Communicatie

Case

http://www.overbosch.nl/lib/media/3635_file1.jpg http://www.overbosch.nl/lib/media/3635_file2.jpg
Oud-burgemeester Opstelten van Rotterdam had (en heeft) niet alleen een warme band met 'zijn' stad maar ook met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij zijn afscheid als burgemeester kreeg hij dan ook een passend geschenk. Wij kregen de eervolle opdracht dit geschenk vorm te geven. Het werd een stoer boek, passend bij onze stoere stad.

Meer doelen De gedachte om een boek te produceren met de titel Opstellen voor Opstelten kwam van opdrachtgever Ger Lugtenberg (stafafdeling Marketing & Communicatie, Corporate Events, EUR). Wij werkten zijn ideeën uit en vulden ze aan tot een uitgekiend concept. We wilden met het boek een bijdrage leveren aan de bestudering en oplossing van grootstedelijke vraagstukken en bovendien de veelsoortige relaties tussen stad en universiteit zichtbaar maken. Wetenschappers - vooral hoogleraren - van alle disciplines vroegen we naar hun (kennis)bijdrage aan Rotterdam en zijn inwoners: wat betekent uw kennis / onderzoek voor de stad? Maar ook: wat betekent de stad voor u? Vanuit die vraag kwam de verdieping.

Samen met Erasmus Fotograaf Jacco Huijssen stuurden we op pad om, met een bronzen beeldje van Erasmus, de plekken te fotograferen die de auteurs / geïnterviewden het meest aanspreken. Door op elke foto een deel van het beeldje mee te fotograferen, laat hij zien dat Erasmus overal in Rotterdam 'aanwezig' is. Het boek werd vormgegeven door Emiel Efdée. Hij slaagde erin het stoere boek te bedenken dat we voor ogen hadden. Met overigens ook een praktische inslag: na het afscheid van burgemeester Opstelten kon de losse cover van de overgebleven boeken worden verwijderd, waarna de titel Erasmus Universiteit van Rotterdam zichtbaar werd.

http://www.overbosch.nl/lib/media/3635_file3.jpg http://www.overbosch.nl/lib/media/3635_file4.jpg
 
Opstellen voor Opstelten
Ger Lugtenberg, Erasmus Universiteit Rotterdam
boek
Opstellen voor opstelten en alle andere rotterdammers (182 blz.)

opdrachtgever
Ger Lugtenberg, Erasmus Universiteit Rotterdam

uitwerking idee, interviews en eindredactie
Overbosch Communicatie

fotografie
Jacco Huijssen

ontwerp
Emiel Efdée

druk
Drukkerij de Maasstad

Meer cases

Zorg moet dichterbij - strategiespelKoplopers - Jaarverslag patiëntenzorgKinderDelta 2personeelsblad van de afdeling RadiologieHavenbedrijf op tourneeOpstellen voor Opstelten

Overbosch Communicatie, Mathenesserdijk 414-j, 3026 GV Rotterdam, telefoon 010 476 16 99 / 06 19 56 40 92 / 06 49 97 28 79. Volledige contactgegevens...