Overbosch Communicatie

Case

http://www.overbosch.nl/lib/media/3653_file1.jpg http://www.overbosch.nl/lib/media/3653_file2.jpg
Hoe stimuleer je de medewerkers van Erasmus MC om zelf een concrete bijdrage te leveren aan iets abstracts als een beleidskoers? Een koers die een cultuuromslag teweeg moet brengen in de omgang en samenwerking met elkaar, met de patiënten en verwijzers. Wij bedachten een nieuwe bladformule voor de Koerskrant. Een formule die de medewerkers aan het woord laat over hoe zij dat nu doen. In Koers ‘013 staan dan ook pakkende voorbeelden en enthousiaste verhalen. Maar er is ook aandacht voor het leerproces, voor de dingen die nog niet helemaal lekker lopen.

Omdraaisysteem  Elke uitgave bestaat uit twee delen met elk een eigen cover, een handig omdraaisysteem. De ene helft is gewijd aan een van de hoofddoelen van de koers en in de andere helft komt de uitvoering van het beleidsplan in de praktijk aan bod. De twee delen worden verbonden door de Koersmeter die een overzicht geeft van de afgeronde projecten en de projecten die nog op stapel staan. De foto’s en illustraties in het blad zijn geen plaatjes bij praatjes maar brengen een algemeen gevoel over van de wil en het enthousiasme om het samen voor die ene patiënt te doen.

Uitgebreid evalueren Koers ‘013 - de Praktijk maken we in opdracht van de Raad van Bestuur van Erasmus MC en in nauwe samenwerking met Hennie Koeken van het regieteam Koers ‘013. Door elke keer weer de tijd te nemen voor een uitgebreide evaluatie en redactievergadering zorgen we samen voor een blijvend goed resultaat.

 
Koers ‘013
Raad van Bestuur Erasmus MC
opdrachtgever
Raad van Bestuur Erasmus MC

uitwerking idee, interviews en eindredactie
Overbosch Communicatie

fotografie
Jacco Huijssen, illustraties: Natascha Stenvert

ontwerp
Ernst de Jonge Visuele Communicatie

druk
Veenman Drukkers, Oplage: 17.500 exemplaren

Meer cases

Koers ‘013personeelsblad van de afdeling RadiologieHavenbedrijf op tourneeOpstellen voor OpsteltenKwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer

Overbosch Communicatie, Mathenesserdijk 414-j, 3026 GV Rotterdam, telefoon 010 476 16 99 / 06 19 56 40 92 / 06 49 97 28 79. Volledige contactgegevens...