Overbosch Communicatie

Case

http://www.overbosch.nl/lib/media/3634_file1.jpg http://www.overbosch.nl/lib/media/3634_file2.jpg
"Hoe informeren we alle minder of meer betrokken partijen over doel, inhoud, planning en voortgang van het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer?" Dat was de vraag bij de communicatie over de kwaliteitsimpuls. De projectorganisatie wilde dat iedere betrokkene en geïnteresseerde of de hoogte was van het waarom en de effecten van het project, en dat iedere betrokkene niet alleen de vele positieve, maar ook de tijdelijke negatieve bijeffecten kon accepteren.

Blij met een mooier meer  Wij gingen net iets verder dan de projectorganisatie, en wilden niet alleen acceptatie maar ook enthousiasme. We overlegden uitgebreid met opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam en projectleider René Schelwald (S-tec B.V.), analyseerden het project en legden een communicatieplan neer met een heldere strategie en een betaalbare, effectieve middelenmix.

http://www.overbosch.nl/lib/media/3634_file3.jpg http://www.overbosch.nl/lib/media/3634_file4.jpg
Website De lancering van www.natuurlijkoostvoornsemeer.nl was onze eerste boodschap aan de doelgroepen. De informatiebehoefte was groot: de link werd al vele malen uitgeprobeerd nog voor de site in de lucht was. We vulden de site met algemene informatie over het project en gaven elke gebruikersgroep een eigen tab met op hen gerichte informatie. Alle mijlpalen werden direct, met foto, op de homepage geplaatst en de pers kreeg een eigen link met te downloaden foto's en basisteksten. Al snel stelden mensen vragen via de infoknop en als het te lang duurde voor er nieuws op de site kwam, belden de duikers of surfers ons om te vragen of het project nog we op schema lag. Een leeglopend zoutvaatje (het projectlogo) toont het actuele zoutgehalte van het meer.

Zoute borrel Om de belanghebbenden ook informeel te betrekken bij het project bedachten we om, naast de vele officiële overleggen, een 'zoute borrel' te organiseren. Hiervoor werd iedereen eens in de twee maanden uitgenodigd in een van de horecagelegenheden aan het strand voor informeel overleg met de projectleider of andere leden van de Projectgroep. Ook de nieuwste informatie was daar beschikbaar (om het goede contact te onderhouden, organiseert Groenvoorziening ZuidHolland nog steeds regelmatig 'zoute borrels' bij het meer).

Communicatiemix Op grotere schaal zorgden we voor bekendheid via gratis ansichtkaarten bij de horeca en ondernemers. Op de achterkant plaatsten we beknopte projectinformatie, op de voorkant foto's van het meer en de gebruikers. We maakten flyers en posters, verzorgden persberichten, plaatsten informatie- en bouwborden langs de oevers van het meer, verzorgden een tentoonstelling met de wensen en levensgrote foto's van een aantal gebruikers en organiseerden feestjes bij de officiële start van het project en het moment dat de eerste liters zout water het meer instroomden. Bij de afsluiting van het project zorgden we voor een vrolijke informatiemarkt voor recreanten en omwonenden en maakten we een gratis recreatie-/duikkaart van het meer. Ook organiseerden we een wetenschappelijk symposium voor deskundigen, met bezichtiging van het project en de unieke natuurgebieden, en schreven we een compleet e-magazine over heden, verleden en toekomst van het meer. Het magazine staat als pdf en als bladerboekje op de website.

Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
opdrachtgever
Havenbedrijf Rotterdam N.V.

uitwerking idee, interviews en eindredactie
Overbosch Communicatie

fotografie
Jacco Huijssen

ontwerp
Emiel Efdée, Uw Ontwerper

Meer cases

Koers ‘013personeelsblad van de afdeling RadiologieHavenbedrijf op tourneeOpstellen voor OpsteltenKwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer

Overbosch Communicatie, Mathenesserdijk 414-j, 3026 GV Rotterdam, telefoon 010 476 16 99 / 06 19 56 40 92 / 06 49 97 28 79. Volledige contactgegevens...